• "Sociālā un solidaritātes ekonomika ir sapnis, par ko sapņojam jau 200 gadus. [...] Mūsu pašu ziņā ir apvienot mūsu prasmes un apkopot mūsu pūles."

  - Pauls Singers, Brazīlijas solidaritātes ekonomikas valsts sekretārs

  Valstīs ar zemiem ienākumiem cilvēki ikdienā sastopas ar dažādiem izaicinājumiem: darbaspēka ekspluatācija, kaitīga darba vide un bīstami dzīves apstākļi, piesārņojums un dabas resursu noplicināšana. Arī tā saucamajās attīstītajās pasaules valstīs mēs arvien biežāk sastopamies ar līdzīgām problēmām. Un šķiet, ka cieņpilni dzīves un darba apstākļi ikvienam pasaulē nav savietojami ar esošo ekonomisko modeli. 

  Kļūst acīmredzams, ka lielākos mūsdienu izaicinājumus – migrācija, klimata pārmaiņas, resursu nepietiekamība – būtu iespējams novērst ar risinājumiem, kas ir radušies globāli un īstenoti vietējā līmenī.

  Gan strādnieku apvienību, gan sociālās uzņēmējdarbības pārstāvji vienmēr ir bijuši spējīgi atrast alternatīvus darbības veidus pat vietās, kur citu iespēju šķiet, ka nav. Un pēdējos gados cilvēki ir apliecinājuši, ka pastāv arī alternatīvas, kas palīdz nodrošināt uz solidaritāti balstītu ilgtspējīgu dzīvesveidu. Šīs ir alternatīvas kapitālismā balstītajam ekonomiskajam modelim, tās kļūst daudzveidīgākas un piesaista arvien vairāk cilvēkus. Piemēri veiksmīgām uz solidaritāti balstītām iniciatīvām, kas lielākoties tiek īstenotas vietējā līmenī, ir māju un dārzu projekti, patērētāju-ražotāju kopienas, vietējās apmaiņas tirdzniecības sistēmas, atvērtas pieejas (open-source) projekti, remontdarbu kafejnīcas (repair cafés) un citi.

  Šādu iniciatīvu skaita palielināšanās norāda, ko solidaritātes ekonomika var piedāvāt, tāpēc arvien lielāks skaits cilvēku šīs iniciatīvas izvēlas kā alternatīvu darba veidu vai dzīvesveidu.

  Tāpēc esam šo projektu īsāk nosaukuši par SUSY, kas nozīmē SUstainable and SolidaritY Economy vai Ilgtspējīga un solidaritātes ekonomika. SUSY stāsta par solidaritātes ekonomikas alternatīvām, kas tiek īstenotas vietējā un starptautiskā līmenī. Šī mājaslapa ir arī sākumpunkts tiem, kas saskata SUSY vietu savā dzīvē un vēlas uzzināt, kā iesaistīties un līdzdarboties. 

  kāpēc susy?

  Ko vēlamies izmainīt?
 

  Pašreizējā ekonomiskā sistēma tiecas pēc nebeidzamas izaugsmes, un esošā likumdošana šo mērķi ne tikai atbalsta, bet arī rada vajadzīgos priekšnoteikumus tā īstenošanai. Finansiālais sektors ir dominējošais, un tirgus joprojām ir liberalizēts. 

  Īsumā: ekonomika atbalsta ekonomikas, nevis cilvēku vajadzības. 

  SUSY ir risinājums!

  susy tuvumā

  Kur SUSY ir Latvijā?


  Atrodi sev piemērotu veidu, kā uzzināt par SUSY Latvijā! Šajā sadaļā tu atradīsi pētījumus, sociālās uzņēmējdarbības labās prakses stāstus ar iedvesmojošām fotogrāfijām un video, īstenoto aktivitāšu aprakstus un daudz ko citu. SUSY pieredze Latvijā ir daudzveidīga!

  SUSY Latvijā!

  susy aicina

  Kā SUSY sasaistīt ar savu dzīvi?

  Uzzini vairāk, sadarbojies ar līdzīgi domājošiem, pastāsti par SUSY citiem, līdzdarbojies kādā no pieejamajām iniciatīvām, vai izveido savu SUSY iniciatīvu un padalies ar to ar citiem. SUSY ir te, lai tevi atbalstītu! 

  SUSY is praktiska!  SUSY partneri Latvijā


  This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of the SUSY initiative and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

  Facebook
  Twitter
  Youtube