• "Sociālā un solidaritātes ekonomika ir sapnis, par ko sapņojam jau 200 gadus. [...] Mūsu pašu ziņā ir apvienot mūsu prasmes un apkopot mūsu pūles."

  - Pauls Singers, Brazīlijas solidaritātes ekonomikas valsts sekretārs

  Kas ir solidaritātes ekonomika?

  Balstoties uz starptautiskā sociālās un solidaritātes ekonomikas tīklojuma RIPESS skaidrojumu, sociālo un solidaritātes ekonomiku SUSY projektā izprotam kā sabiedrisku kustību, kas darbojas ar mērķi izmainīt pašreizējo sociālo un ekonomisko sistēmu. Solidaritātes ekonomikas principi iezīmē jaunu skatījumu attīstībā, kas ir balstīts uz savstarpēju apmaiņu, savienojot individuālās, kopienas un dabas vides vajadzības. 

  Citiem vārdiem sakot, nodrošināt cieņpilnus darba un dzīves apstākļus ikvienam pasaulē. Tas nozīmē, ka solidaritātes ekonomika palīdz apmierināt cilvēku un dabas vajadzības, nevis rada jaunas vajadzības, un, ka likumdošana valstī un pasaulē rada nosacījumus, lai to varētu īstenot.

  Kas piedalās solidartātes ekonomikā?

  Alternatīvas pastāvošajai ekonomiskajai sistēmai ir tikpat vecas, cik pati sistēma. Solidaritātes ekonomiku atbalsta gan tie, kas pastāvošajā ekonomiskajā sistēmā ir zaudētāji, gan tie, kas vēlas darboties savādāk. Cilvēki, kas iesaistās solidaritātes ekonomikā, ir sociāli atbildīgi, kopīgi ražo produkciju, kopīgi piedāvā pakalpojumus, kopīgi izmanto darba vidi un resursus, un atbalsta godīgo tirdzniecību. Tie iesaistās vietējās apmaiņas tirdzniecībā un tīklojumos, lai organizētu savu darbu un sevi informētu. 

  Tas nozīmē, ka sociālā uzņēmējdarbība balstās uz apmaiņu, dalīšanos, koplietošanu un kopradi vietējās kopienas un dabas vides attīstībai.

  Kas ir SUSY?

  Projekts SUSY apkopo un stāsta par solidaritātes ekonomikas piemēriem, lai tie, kas ir ieinteresēti vai iesaistījušies uz solidaritāti balstītās iniciatīvās, var sadarboties, un kopā ar mums par solidaritātes ekonomikas idejām informēt arvien jaunus cilvēkus. Apkopojot šos piemērus un ar tiem daloties, mēs ceram atrast jaunas atziņas par solidaritātes ekonomiku. Mēs vēlamies veicināt pārdomas un diskusiju, lai saskatītu un uzsāktu jaunas solidaritātes ekonomikas iniciatīvas. Turklāt mēs vēlamies veidot saikni ar politiķiem un likumdevējiem, lai veicinātu atbalstu solidaritātes ekonomikas praktiskajai izpausmei.

  Projekta partnerorganizācijas ir sabiedriskās organizācijas, kas darbojas attīstības sadarbības jomā un pārstāv dažādus sociālās un solidaritātes ekonomikas sektorus: godīgā tirdzniecība, ilgtspējīgs patēriņš, ilgtspējīga ražošana, atbildīgs tūrisms, cieņpilns darbs, mikrokredīti, kooperatīvās kustības, lokālā jeb vietējā ekonomika, solidaritātes pārtikas un lauksaimniecības sistēmas, korporatīvā sociālā atbildība, u.c.

  Projekta SUSY partnerorganizācijas ir COSPE un Fairwatch (Itālija),Südwind Agentur (Austrija), Inkota (Vācija), Deša Dubrovnik (Horvātija), Kopin (Malta), Cerai (Spānija),Polish Fair Trade Coalition (Polija), Ekumenicka Akademie Praha Europe (Čehija), Fair Trade Hellas (Grieķija), Mondo (Igainija), Balkan Institute for Laboure Social Policy (Bulgārija), Cardet (Kipra), Pro Ethical Trade Finland (Somija), Resources Humaines sans Frontières (Francija), The Co-operative College e Think Global (Lielbritānija), Cromo Foundation e Foundation for Development ofDemocratic Rights DemNet (Ungārija), Instituto Marquês de Valle Flôr (Portugāle), Terra Mileniul III Foundation (Rumānija), Slovak Centre for Communication e Development (Slovākija), Peace Institute - Institute for Contemporary Social e Political Studies (Slovēnija), Action pour le Développement Asbl - Sos Faim (Beļģija), Zaļā brīvība (Latvija) un Waterford One World Centre (Īrija).

  Projekta vadošā organizācija ir COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti) no Itālijas.

  Kopā mēs esam 26 partnerorganizāciju tīklojums, kas atrodas 23 valstu 46 teritorijās (4 teritorijās Vācijā, Itālijā, Francijā un Lielbritānijā, 3 teritorijās Polijā un Spānijā, 2 teritorijās Grieķijā, Portugālē, Ungārijā, Čehijā, Austrijā, Bulgārijā un Rumānijā; 1 teritorijā Somijā, Horvātijā, Igaunijā, Beļģijā, Īrijā, Kiprā, Maltā, Latvijā, Slovākijā un Slovēnijā), un 10 asociētās partnervalstis no globālajiem dienvidiem (Global South), kas atbalsta jauno ekonomiskās attīstības paradigmu, lai mazinātu pasaulē nabadzību un veicinātu ilgtspējīgu dzīvesveidu.

  SUSY tīklojumā sadarbojamies ar mērķi nodrošināt ieinteresēto pušu – sociālās (sadarbības) un solidaritātes ekonomikas darba grupu un organizāciju, attīstības sadarbības organizāciju un tīklojumu, sociālo uzņēmēju, vietējās lēmējvaras un izpildvaras, citu sabiedrisko organizāciju, pilsoniskās sabiedrības aktīvistu – sadarbību un līdzdalību pašreizējās sociālās un ekonomiskās sistēmas paplašināšanā ar solidaritātes ekonomiku.

  Sadarbojoties vēlamies veicināt šo ieinteresēto pušu pozitīvu attieksmi par lielāku atbalstu sociālajai un solidaritātes ekonomikai, pārliecību par sociālās un solidaritātes ekonomikas priekšrocībām savā darbības jomā un interešu aizstāvībā. 


  SUSY partneri Latvijā


  This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of the SUSY initiative and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

  Facebook
  Twitter
  Youtube